SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-11-04: 168 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 5 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 25 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 5 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 174,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 3 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 200,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 19 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release