Svolder: Flaggningsmeddelande Elos Medtech

Svolder AB (publ) har den 30 november 2015 förvärvat 3 019 B-aktier i Elos Medtech AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 303 219 B-aktier. Detta motsvarar 5,0 procent av aktiekapitalet och 1,9 procent av rösterna i Elos Medtech AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF PDF