Beslut Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB

Beslut Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 15 november 2001 fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 3,50 SEK/aktie för verksamhetsåret 2000/01. Som avstämningsdag beslutades den 20 november 2001, vilket medför att utdelningen be-räknas att utbetalas från VPC den 23 november 2001. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Håkan Bohlin, Mats Guldbrand, Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin Kronstam och MatsOla Palm. Vid efterföljande styrelsemöte omvaldes MatsOla Palm till styrelsens ordförande. Nästa rapport Verksamhetsåret 2001/02 års första delårsrapport, avseende perioden 1 september - 30 november, kommer att offentliggöras den 17 december 2001. Stockholm den 15 november 2001 STYRELSEN Frågor med anledning av denna presskommuniké kan ställas till VD Ulf Hedlundh, telefon 08-440 37 70. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00060/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00060/bit0001.pdf


bit0001.pdf bit0001.pdf