DELÅRSRAPPORT III 2005/2006

Delårsperiod: 1 september 2005–31 maj 2006 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars–31 maj 2006 (3 mån)

Utfall delårsperioden (9 mån) – Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 227,1 (139,0) MSEK, motsvarande 17,70 (10,90) SEK per aktie. – Substansvärdet steg 30,2%, justerat för utdelning, till 73,60 SEK per aktie. – Börskursen (B) steg 23,9%, justerat för utdelning, till 68,25 SEK per aktie. – Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 27,9 respektive 15,9%. – Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 7,2%. Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån) – Periodens redovisade resultat (3 mån) var –12,6 (4,6) MSEK, motsvarande –1,00 (0,40) SEK per aktie. – Substansvärdet minskade 1,3% till 73,60 SEK per aktie. – Börskursen (B) gick upp 4,6% till 68,25 SEK per aktie. – Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk med 0,1 respektive 3,3%. – Substansvärdet den 9 juni var 71 SEK och börskursen 67,50 SEK. Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån) Positiva: Axis och Peab Negativa: Acando och Beijer Alma Större förändringar i aktieportföljen (3 mån) Köpt: AarhusKarlshamn, Intrum Justitia, Nefab och HiQ Sålt: Observer, Ratos och Biacore


wkr0019.pdf wkr0019.pdf