Svolders substansvärde 2020-04-03: 94 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 32 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 27 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 94,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om knappt 1 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 100,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-04-03: 94 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-04-03: 94 SEK per aktie