Svolders substansvärde 2020-11-20: 156 SEK per aktie (efter utdelning om 2,20 SEK)

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka. Denna minskning inkluderar utdelning om 2,20 SEK per aktie som avskiljdes den 17 november 2020.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 15 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 15 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 174,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 12 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 183,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 17 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-11-20: 156 SEK per aktie (efter utdelning om 2,20 SEK) Svolders substansvärde 2020-11-20: 156 SEK per aktie (efter utdelning om 2,20 SEK)