SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-03-11: 133 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde minskat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 113,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent


PDF PDF