Fredrik Grevelius ersätter Mats Qviberg i valberedningen för Svolder AB (publ)

Fredrik Grevelius ersätter Mats Qviberg som Investment AB Öresunds representat i valberedningen för Svolder AB (publ).

Stockholm den 1 september 2014

SVOLDERS VALBEREDNING

Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström), ordförande i valberedningen, 031-771 37 50
Fredrik Grevelius (Investment AB Öresund)
Magnus Eriksson (Fjärde AP-fonden)
Caroline Sundewall (styrelsens ordförande och sammankallande)


Release Release