Svolders substansvärde 2009-02-13

Svolders substansvärde var oförändrat 42 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 13 februari var 42 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 6 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 32,90 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 22 procent.wkr0003.pdf wkr0003.pdf