Svolders substansvärde 2023-12-01: 49 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 49 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, minskat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 6 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 55,90 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 14 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 74,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 51 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-12-01: 49 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-12-01: 49 SEK per aktie