Svolders substansvärde 2014-09-19: 100 SEK/aktie.

Svolders substansvärde var oförändrat med 100 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 12 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 95,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 4 procent.


PDF PDF