Svolders substansvärde 2008-09-12

Svolders substansvärde var oförändrat 69 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 12 september var 69 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 6 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 23 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf