Svolders substansvärde 2012-12-07: 61 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 61 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, ökat med 9 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 11 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 49,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 20 procent.


Release Release