Svolder: Flaggningsmeddelande Beijer Alma

Svolder AB (publ) har den 17 januari 2012 sålt 200 000 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 323 355 B-aktier, vilket utgör 4,4 procent av aktiekapitalet och 2,2 procent av rösterna i Beijer Alma AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen. 


wkr0006.pdf wkr0006.pdf