Svolders substansvärde 2019-02-22: 111 sek/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 14 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 95,96 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 13 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 107,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en rabatt om 3 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release