Substansvärde 2009-10-09: 65 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 70 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 56 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf