SVOLDER: Flaggningsmeddelande FM Mattsson Mora Group AB

Svolder AB (publ) har den 28 juni 2018 förvärvat 214 000 B-aktier i FM Mattsson Mora Group AB (publ) ("FMM"). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 683 990 B-aktier. Detta motsvarar 12,5 procent av aktiekapitalet och 5,3 procent av rösterna i FMM. Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release