SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2018-07-06: 114 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 6 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 98,44 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 13 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste köpkurs för Svolders A-aktie var 102,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en rabatt om 10 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release