Svolders substansvärde 2019-06-28: 128 sek/aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 32 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 25 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 125,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 2 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 154,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 20 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release