SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-11-24: 214 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 18 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 210,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 2 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 255,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 19 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release