Svolders substansvärde 2008-03-14

Svolders substansvärde ökade med 1 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 14 mars var 72 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,50 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 26 procent.