Svolders substansvärde 2013-11-08: 87 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 34 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 32 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 79,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


Release Release