Svolders substansvärde 2008-08-22

Svolders substansvärde var oförändrat 72 kronor per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 20 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.wkr0003.pdf wkr0003.pdf