Svolders substansvärde 2009-03-20

Svolders substansvärde ökade med 1 krona per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 20 mars var 43 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod varit oförändrat.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 31,60 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 27 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf