Substansvärde 2010-11-19: 75 SEK/aktie (exkl. utdelning om 4,00 SEK)

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka, vilket inkluderar utdelningen om 4,00 SEK/aktie som avskiljdes den 18 november.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, ökat med 21 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 19 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf