SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-10-06: 229 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde var oförändrat med 229 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde ökat med 24 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 226,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 1 procent i förhållande med substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 259,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 13 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release