Svolders substansvärde 2011-11-25: 54 SEK/aktie (exkl. utdelning om 3,30 SEK)

Svolders substansvärde minskade med 6 SEK/aktie föregående vecka, vilket inkluderar utdelningen om 3,30 SEK/aktie som avskiljdes den 23 november 2011.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, minskat med 32 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 21 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 50,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf