SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2015-08-21: 115 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 6 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 106,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


Release Release