Substansvärde 2009-07-17: 54 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 44 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 30 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 49,80 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent


wkr0011.pdf wkr0011.pdf