Svolders substansvärde 2012-04-05: 68 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 68 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 15 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 10 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 57,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


Release Release