Svolders substansvärde 2008-11-07

Svolders substansvärde var oförändrat 52 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 7 november var 52 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 29 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 42 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 48 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf