Svolders substansvärde 2015-01-30: 108 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 4 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 6 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 97,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


Release Release