Svolders substansvärde 2009-03-13

Svolders substansvärde ökade med 3 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 13 mars var 42 kr per aktie.
Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 1 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 34,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.wkr0003.pdf wkr0003.pdf