Svolders bokslutskommuniké 2019/2020

1 september 2019 – 31 augusti 2020

Utfall verksamhetsåret (12 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 690 (-13) MSEK, motsvarande 27,00 (-0,50) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 22,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 144,00 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 30,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 140,80 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index steg 21,7%
  • SIX Return Index steg 16,9%
  • Utdelningsförslag 2,20 (2,15) SEK per aktie

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+ Positiva: GARO, Troax, Lime Technologies
– Negativa: ITAB Shop Concept, New Wave Group

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+ Ökat: XANO Industri, Beijer Electronics Group, New Wave Group
– Minskat: Platzer Fastigheter, Scandic Hotels Group

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
1 juni – 31 augusti 2020

  • Periodens redovisade resultat var 708 (-30) MSEK, motsvarande 27,70 (-1,20) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 23,8%
  • Aktiekursen (B) steg 38,3%
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 15,8%

Händelser efter rapportperiodens utgång
Substansvärdet var 149 SEK per aktie och aktiekursen 152,60 SEK per den 17 september 2020


Del41920 Del41920