Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Extra bolagsstämma i TurnIT AB (publ) har idag godkänt styrelsens förslag till riktad nyemission till ett antal befintliga institutionella ägare. Genom detta beslut kommer Svolder ABs aktieinnehav i TurnIT efter nyemission att uppgå till 1 913 627 B-aktier. Detta motsvarar 6,6 % av aktiekapital och 6,2 % av röstetal i bolaget. Stockholm den 28 juni 2002 SVOLDER AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT01000/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT01000/wkr0002.pdf


wkr0002.pdf wkr0002.pdf