Svolders substansvärde 2021-04-16: 213 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 9 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 20 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 17 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 242,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 14 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 344,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 62 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-04-16: 213 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-04-16: 213 SEK per aktie