Svolders substansvärde 2013-07-05: 78 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 21 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 14 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 68,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


PDF PDF