Svolders informationstillfällen under 2023/2024

Verksamhetsåret 2023/2024

Delårsrapport I, 3 månader 2023/2024: 13 december 2023
Delårsrapport II, 6 månader 2023/2024: 12 mars 2024
Delårsrapport III, 9 månader 2023/2024: 14 juni 2024
Bokslutskommuniké, 12 månader 2023/2024: 13 september 2024
Årsredovisning, 2023/2024: Inledningen av november 2024
Årsstämma, 2023/2024: 15 november 2024

Stockholm den 16 augusti 2023
SVOLDER AB (publ)


Svolders informationstillfällen under 2023/2024 Svolders informationstillfällen under 2023/2024