Svolders substansvärde 2008-09-26

Svolders substansvärde minskade med 2 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 26 september var 63 kr per aktie.
Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 14 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 28 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf