Svolders substansvärde 2015-04-10: 119 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 15 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 22 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 106,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent


Release Release