Svolder har förvärvat aktier i Wästbygg Gruppen AB

Svolder AB (publ) har per den 21 december 2022 förvärvat 110 000 A-aktier samt 329 670 B-aktier i Wästbygg Gruppen AB (publ).

Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 110 000 A-aktier och 3 163 586 B-aktier. Detta motsvarar 10,1 procent av aktiekapitalet och 11,2 procent av rösterna i Wästbygg Gruppen AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har förvärvat aktier i Wästbygg Gruppen AB Svolder har förvärvat aktier i Wästbygg Gruppen AB