SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-02-12: 120 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde minskat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 12 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 106,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent


Release Release