Svolders substansvärde 2021-02-05: 184 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 7 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 4 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 188,20 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 2 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 221,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 20 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under kalenderåret 2020 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, med 31 procent. CSRX och SIXRX steg under motsvarande period med 23 respektive 15 procent.


Svolders substansvärde 2021-02-05: 184 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-02-05: 184 SEK per aktie