Svolders substansvärde 2012-05-18: 63 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 3 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 52,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


Release Release