Svolders delårsrapport 2 2022/2023

Aktuell rapportperiod: 1 december 2022 – 28 februari 2023 (3 månader)
Delårsperioden: 1 september 2022 – 28 februari 2023 (6 månader)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 5 (-1 400) MSEK, motsvarande 0,00 (-13,70) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 0,1%, till 57,10 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 7,3%, till 66,68 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index steg 7,7%

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+ Positiva: Troax, engcon, FM Mattsson Group
– Negativa: GARO, New Wave, Beijer Electronics Group
Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+ Ökat: Arjo
– Minskat: –

Utfall delårsperioden (6 mån)

  • Periodens redovisade resultat var 79 (-1 109) MSEK, motsvarande 0,80 (-10,80) SEK per aktie
  • Substansvärdet ökade 1,4%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Aktiekursen (B) steg 25,8%, inklusive reinvesterad utdelning
  • Carnegie Small Cap Return Index steg 9,0%

Senast offentliggjorda värden per den 3 mars 2023
Substansvärdet var 57 SEK per aktie och aktiekursen 67,42 SEK


Del22223 Del22223