SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2018-09-14: 119 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde var oförändrat med 119 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde ökat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 14 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 103,16 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 13 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 106,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en rabatt om 11 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release