Svolders substansvärde 2023-02-17: 59 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 59 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde ökat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 11 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 67,82 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 14 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 78,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 32 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-02-17: 59 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-02-17: 59 SEK per aktie