SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-05-13: 139 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod varit oförändrat. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 134,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 3 procent


Release Release