Ulf Hedlundh avslutar under 2023 en nästan 30 år lång och framgångsrik karriär som VD för Svolder

5 juli, 2022

Ulf Hedlundh har informerat Svolder AB:s (publ) styrelse om att han planerar att avgå som bolagets verkställande direktör. Övergången kommer att ske när en efterträdare har rekryterats, dock senast under våren 2023. En överenskommelse har träffats med Ulf, där han under en period fram till årsstämman i november 2023 kommer att vara tillgänglig för styrelse och ny VD i syfte att säkerställa en naturlig och smidig övergång.
 
Fredrik Carlsson, styrelsens ordförande, säger: ”Jag vill tacka Ulf för en fantastisk insats som VD under 29 år. Svolders substansvärde har under Ulfs tid årligen avkastat 16 %, en verkligen exceptionell prestation av Ulf och övriga medarbetare. Även om hela styrelsen hade hoppats på att få behålla Ulf ytterligare några år respekterar vi självklart fullt ut hans beslut att lämna sin operativa position. Ulfs betydelse för Svolders utveckling till Sveriges ledande investmentbolag för noterade små och medelstora bolag kan inte underskattas.”
 
Ulf Hedlundh kommenterar: ”Efter drygt 29 år med Svolder och lika många som dess VD är det med blandade känslor jag tar detta steg. Jag har uppskattat så mycket att vara en del av resan för att göra vårt företag till ett värdeskapande investmentbolag med stort fokus på affärsmässighet, börsetik och tro på svenskt företagande. Jag är stolt över vad mina kollegor, bolagets styrelseledamöter och ägare tillsammans med mig har uträttat under dessa 29 år. Samtidigt konstaterar jag att det nu är rätt tid att initiera en ordnad övergång av ledarskapet. Jag hoppas även i mer informella sammanhang bibehålla kontakterna med Svolder och dess portföljbolag, för att på olika sätt bidra till tillväxt och framgång genom mitt branschnätverk och min erfarenhet.”
 
Styrelsen har engagerat Alumni för att bistå med rekryteringen av en ny VD.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Carlsson, Styrelseordförande
Telefon 070 274 35 02
Email fredrik@scfo.se
 
Ulf Hedlundh, Verkställande direktör
Telefon 070-940 37 73
Email ulf.hedlundh@svolder.se


Ulf Hedlundh avslutar under 2023 en nästan 30 år lång och framgångsrik karriär som VD för Svolder Ulf Hedlundh avslutar under 2023 en nästan 30 år lång och framgångsrik karriär som VD för Svolder