Substansvärde 2010-01-08: 70 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf